واحد فن آوري اطلاعات

حمیدرضا امینی نیا
کارشناس آمار و خدمات ماشینی

ایمیل: Amininiahr1[at]mums.ac.ir

 
 
 
 
 
 
 

فناوري اطلاعات  به منظور پشتيباني از سخت افزار ها، نرم افزارها، مديريت و امنيت اطلاعات  توسط کادري متشکل از فارغ التحصيلان دانشگاهي رشته هاي مهندسي نرم افزار فعاليت مي کند. اين بخش به عنوان واحدي مجزا بر تمامي امکانات و تجهيزات رايانه اي از مرحله خريد، نصب، اجراء، تا پشتيباني نظارت کامل دارد.

مهمترين فعاليتها و وظايف پرسنل فناوري اطلاعات عبارت است از:

  • · امور سخت افزاري شامل: سرويس و تعمير سخت افزار کامپيوتر، سرويس پرينتر، تحويل سخت افزارهاي کامپيوتري، نياز سنجي و کارشناسي نوع سخت افزار
  • · امور نرم افزاري شامل: نصب سيستم عامل، نصب نرم افزارهاي کاربردي، نصب نرم افزار هاي خاص،پشتيباني و نگهداري پايگاه داده، نرم افزارهاي آماري و آموزشي خاص
  • · امور شبکه شامل: نگهداري شبکه و رفع نقص شبکه، توسعه شبکه، توسعه اينترنت و اینترانت

مشکلات و عوارض کار با رايانه