آزمایشگاه بیمارستان ولی عصر بردسکن

 

بیمارستان ولی عصر بردسکن> پاراکلینیک >آزمایشگاه مرکزی
 
آزمایشگاه
 
 
 • مسئول بخش: علی امینی
 • مدرک تحصیلی: کارشناس علوم آزمایشگاهی 
 • پست الکترونیک:  AminiA2[at]Mums.ac.ir 
 
 
 
 •  آزمايشگاه مرکزی بیمارستان ولی عصر بردسکن داراي آزمايشات شامل:
  • بيوشيمي
  • سرولوژي
  • ايمنولوژي
  • هورمون
  • اورولوژي
  • ميكروب شناسي
  • انگل شناسي
  • PCR –HLA و دستگاه هاي مدرن مي باشد.
  در اين آزمايشگاه سعي شده جواب بيماران حتي الامكان در كمترين زمان ممكن آماده گردد.