اخبار بهداشتی

روز کارمند بر تمامی تلاشگران عرصه سلامت مبارک باد

      روز کارمند بر تمامی تلاشگران عرصه سلامت مبارک باد

 

کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بردسکن

       دومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بردسکن مردادماه 1397

 

مضررات کشیدن سیگار و قلیان در بارداری

 

     مصرف سیگار یا قلیان در سن باروری و در دوران بارداری چه عارضه هایی می تواند داشته باشد؟

 

گرمازدگی چیست ؟

 

 

     گرمازدگي يعني بروز يكي از اين حالتها :

 

صفحه1 از2