اخبار بهداشتی

حضور بسیج جامعه پزشکی به مناسبت هفته بسیج در مناطق محروم

      بسیج نه به مثال یک ارگان در کنار ارگان های دیگر، که به منزله روح جاری در تمامی اعضا رگ و ریشه کشور است. بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکیل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضا نموده اند ...

 

روز کارمند بر تمامی تلاشگران عرصه سلامت مبارک باد

      روز کارمند بر تمامی تلاشگران عرصه سلامت مبارک باد

 

برگزاری همایش آشتی با طبیعت در شهرستان بردسکن

            برگزاری همایش آشتی با طبیعت در شهرستان بردسکن

 

کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بردسکن

       دومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بردسکن مردادماه 1397

 

صفحه1 از2