کلاسهای آمادگی برای زایمان در بردسکن

آرمبا هدف ترویج زایمان طبیعی و تامين سلامت مادر و نوزاد

كلاس های آموزشي آمادگی زايمان ، برای مادران باردار در مرکز بهداشت بردسکن باهمت واحد سلامت خانواده وجمعیت برگزار مي شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان  بردسکن مهمترين هدف برگزاري اين طرح را ارتقاء و تامين سلامت مادران و نوزادان و در نهايت تضمين سلامت جامعه دانست و گفت : در زايمان فيزيولوژيك روند طبيعي سپري مي شود و فقط تنها در شرايطي كه در حين زايمان مشكلي پيش بيايد و يا خطري مادر و فرزند را تهديد كند مي توان سزارين را انجام داد.

وي درباره زايمان طبیعی توضيح داد: زايمان فیزیولوژیک و ايمن به معني زايمان طبيعي بدون مداخله، بدون استفاده از دارو و بدون انجام اقدامات روتين در بيمارستان است و با مشاركت كامل مادر در فرآيند زايمان صورت مي گيرد و آگاهي مادر از اين روش بسيار حائز اهميت است.

دکتر محمد حسین زاده ضمن اشاره به ويژگي هاي زايمان طبيعي: گفت : کلاسهای آمادگی برای زایمان در 8 جلسه بصورت تئوری و عملی و از هفته 20 بارداری شروع می شودکه شامل بیان تغییرات و سازگاریهای بدن در بارداری ، روش مقابله با تغییرات و مشکلات بارداری ، علایم خطر در بارداری ، روشهای کاهش درد زایمان ، نمایش فیلم زایمان طبیعی و زایمان در آب ، انجام تمرینات بدنی ، تکنیکهای تنفسی و تن آرامی و تمرکز و آموزش می باشد بطوری که در اين دوره ها اطلاعات و آگاهي مادران در زمينه مسائلي چون بهداشت بارداري و آمادگي زايمان افزایش می بابد.

دادن اطلاعات به مادران باردار بمنظور کاهش استرس درزمان زایمان ،افزایش اطلاعات در مورد برنامه های مراقبتی وبهداشتی دردوران بارداری و پس اززایمان ، آموزش مهارت های عصبی و عضلانی دردوران بارداری وزمان زایمان ، کمک به مادران برای کاهش وکنترل درد با حداقل استفاده دارو در زمان زایمان ، افزایش اعتماد به نفس مادران باردار از دیگر اهداف برگزاری این دوره آموزشی می باشد.

علاقمندان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

  • ·      ستاد مرکز بهداشت ، واحد سلامت خانواده وجمعیت به آدرس : بلوار مطهری مطهری 5 تلفن 55424046
  • ·      واحد مامایی مرکز شهری یک به آدرس : خیابان طالقانی 12 شماره تلفن 55429139
واحد مامایی مرکز شهری دو ، به آدرس : بلوار مطهری مطهری 43 شماره تلفن 55427638

ارسال نظر