اخبار درمان

سلامت برای همه ، همه برای سلامت

    سلامت برای همه ، همه برای سلامت

 

خیرین سلامت ، بازوی توانمند در حوزه بهداشت و درمان بردسکن

خیرین سلامت ، بازوی توانمند در حوزه بهداشت و درمان بردسکن

 

خرید دستگاه رادیولوژی دیجیتال

دستگاه رادیولوزیمدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن از خرید یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال جدید برای بیمارستان ولیعصر(عج) این شهرستان خبر داد

 

تغییر وضعیت برق ورودی اصلی بیمارستان ولی عصر ( عج )

تغییر وضعیت برق ورودی اصلی بیمارستان ولی عصر ( عج ) بردسکن از حالت دیماندی به ولتاژ اولیه

 

خریداری دستگاه آزمایشگاهی اتوآنالایزر بیمارستان ولیعصر(عج) بردسکن

armمدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن از خرید دستگاه آزمایشگاهی اتوآنالایزر بیوشیمی تمام اتوماتیک و وسایل جانبی

 

صفحه1 از2