اخبار درمان

آمادگی بنیاد امور بیماریهای خاص برای تامین برخی تجهیزات و دستگاه های پزشکی بیمارستان ولی عصر ( عج ) بردسکن

 

 

                            آمادگی بنیاد امور بیماریهای خاص برای تامین برخی تجهیزات و دستگاه های پزشکی بیمارستان ولی عصر ( عج ) بردسکن

 

همایش تجلیل از خیرین سلامت شهرستان بردسکن

     همایش تجلیل از خیرین سلامت شهرستان بردسکن

 

اهدای 100میلیون ریال به بیمارستان ولیعصر (عج) بردسکن

   اهدای 100میلیون ریال به بیمارستان ولیعصر (عج) بردسکن

 

خیرین سلامت ، بازوی توانمند در حوزه بهداشت و درمان بردسکن

     خیرین سلامت ، بازوی توانمند در حوزه بهداشت و درمان بردسکن

 

سلامت برای همه ، همه برای سلامت

    سلامت برای همه ، همه برای سلامت

 

صفحه1 از2