گزارش عملکرد اورژانس 115 شهرستان بردسکن در طی سال 1393

115 3297مأموریت نتیجه فعالیت شبانه روزی پرسنل اورژانس115شهرستان بردسکن درطی سال1393

دکتر محمد حسین زاده مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن ضمن عرض تبریک سال جدید افزودند :در طی سال 1393بالغ بر3297   مأموریت توسط پایگاه های اورژانس 115 شهری و جاده ای بردسکن ثبت گردیده است که از این تعداد مأموریت 1450 مورد مرتبط با پایگاه شهری و تعداد 1847 مأموریت هم توسط اورژانس های جاده ای انابد ، بیژورد و درونه انجام گردیده است  که از این تعداد 2706موردمرتبط با مأموریت های غیر تصادفی  می باشد که از این تعداد 1063 مورد توسط پرسنل پایگاه شهری و 1643 مورد دیگر هم توسط پرسنل جاده ای انجام گردیده است. از 2706 مورد غیر تصادفی  تعداد 1232نفر بیمار جهت اقدامات تکمیلی به بیمارستان ولی عصر (عج) بردسکن منتقل گردیدند و تعداد 1107 مورد درمان

سرپایی ، 351 مورد هم لغو مأموریت و متأسفانه 53 مورد هم فوتی گزارش گردیده است.

دکتر حسین زاده در ارتباط با حوادث ترافیکی اتفاق افتاده در سال 1393 که با اورژانس 115 تماس گرفتند افزودند: 591 مورد به مرکز فوریت های پیش بیمارستانی تماس گرفته شد ه و درخواست آمبولانس جهت تصادفات نموده اند که از این تعداد مأموریت ترافیکی تعداد 387 مورد در محدوده پایگاه شهری و 204  مورد توسط اورژانس های جاده ای صورت گرفته است که در مجموع  622 مصدوم  جهت اقدامات درمانی بیشتر به بیمارستان منتقل ، 52 مصدوم درمان سرپایی ،  87 مورد هم لغو مأموریت و متاسفانه 3 مصدوم هم توسط اورژانس پیش بیمارستانی فوتی ثبت گردیده است.

وی افزود : 3مصدوم فوتی حوادث ترافیکی که توسط اورژانس 115 شهری بردسکن ثبت گردیده است دو مورد جوان و راکب موتورسیکلت و یک مورد هم خانم سرنشین خودرو بوده است . اولین فوتی خانم و سرنشین خودرومتعلق به تصادف خودرو سواری با کامیون در محور بردسکن به بجستان در تاریخ 28 اردیبهشت 1393 ساعت 7:7 صبح بوده است ، دومین فوتی متعلق به جوان 17 ساله راکب موتورسیکلت در ساعت 21:30 در محور بردسکن به روستای رحمانیه تصادف موتورسیکلت با خودرو بوده است و متأسفانه سومین فوتی هم در 30 مرداد 1393 ساعت 8:36 محور بردسکن به کلاته نو راکب موتورسیکلت جوان حدودا 17 ساله  بود که در سرصحنه جان خود را از دست داد ه اند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن میانگین زمان رسیدن بر بالین بیماران و مصدومان در پایگاه شهری را 4دقیقه و 49 ثانیه و در پایگاه های جاد ه ای  4 دقیقه و 955هزارم ثانیه ثبت گردیده است. 

دکتر محمد حسین زاده از کلیه پرسنل شاغل در پایگاه های اوررژانس 115 شهری و جاده ای  شهرستان بردسکن که در طول یکسال گذشته با سعه صدر و تمام توان خود به بیماران و مصدومان امداد رسانی نمودند تقدیر و تشکر نمودند.

ارسال نظر