مدير شبكه بهداشت و درمان

 

 مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان بردسكن
 
 دکترمحمد حسین زاده

نام پدر : علي

متولد :1353

محل تولد : شهرستان كاشمر

مدرك تحصيلي : دكتري

 

1- نظارت و اجرای برنامه های بهداشتی و درمانی و اداری بهداشت شهرستان

2-تعیین وظایف کارکنان فنی و اداری تحت سرپرستی تقسیم وظایف و هماهنگ کردن فعالیتهای ایشان
3- نظارت در امور بهداشتی و درمانی بخشها تابعه شهرستان

4- شرکت در جلسات  مشاوره پزشکی در صورت لزوم

5- شرکت در جلسات شورای شهرستان و تماس های لازم با روسای ادارات

6- کنترل و نظارت بر کار کارکنان و اقدام مقتضی نسبت به تقاضای آنان در زمینه های فنی مالی و اداری             

7- اقدام لازم برای رفع احتیاجات فنی و داروئی بهداشت شهرستان

8- همکاری با سایر موسسات بهداشتی و در حوزه عمل به منظور بالا بردن سطح بهداشت عمومی

شماره تماس:  55422610-051     نمابر: 55422510-051

پست الكترونيك :HoseinzadehM6[at]Mums.ac.ir