کشف و ضبط 3002 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بردسکن از کشف 3002 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته طی 4911 مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی از ابتدای سال 1398 تاکنون در شهرستان بردسکن  خبر داد .

 

 

ایشام با اشاره به اهمیت سلامت مواد غذایی شهروندان گفت : از ابتدای سال واحد بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان بردسکن در غالب یک تیم نظارتی و 5 تیم بازرسی ( 3 تیم بهداشت محیط و 2 تیم بهداشت حرفه ای ) و طی 4911 مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و 836مورد بازرسی از اماکن عمومی  مقدار 3002 کیلو کرم مواد غذایی فاسد شده جمع آوری و 144 مورد معرفی به مراجع قضایی انجام شده است .

مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بردسکن از مردم خواست هر گونه تخلف بهداشتی را به سامانه شکایات تلفنی ۱۹۰ اطلاع و اظهار داشت:بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت ودرمان شهرستان با تمام قوا با تهدید کنندگان سلامت مردم برخورد می نمایند و این فعالیت ها در ایام خاصی از سال مثل : ایام نوروز در قالب طرح تشدید و همچنین ایام محرم و صفربیشتر می گردد .