اهم شرح وظايف واحد بهداشت محيط و حرفه اي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

نام ونام خانوادگي : علی حسن زاده               

سمت  :  مسئول بهداشت محيط و حرفه ای

 

 

اهم شرح وظايف :

1- اجرای خط مشی و سیاست کلی ارائه شده بهداشت محیط در سطح شهرستان

2- شناخت و دسته بندی مسائل بهداشت محیط و ایجاد هماهنگی لازم در سطح شهرستان

3- نظارت فنی و ادرای بر کار کلیه کارکنان بهداشت محیط شهرستان

4- ارزشیابی منظم فعالیتهای انجام شده در زمینه بهداشت محیط در سطح شهرستان

5- تلاش در جلب مشارکتهای بین بخشی و مردمی در جهت اجرای برنامه های بهداشت محیط

6- نظارت بر فعالیتهای مختلف بهداشت محیط( بهداشت اماکن عمومی ، بیمارستانها ، مدارس ، تهیه و توزیع و فروش و نگهداری مواد خوردنی ، بهداشت آب و فاضلاب ، دفع بهداشتی زباله ، بهسازی محیط روستا

7- شرکت و نظارت برکارگروههای بهداشت محیط در مواقع بروز اپیدمیها سوانح و بلایا متناسب با شرایط محلی

8-  شرکت در جلسات کمیسیونها وگردهمائی های مربوطه در زمینه حل مسائل بهداشت محیط برابر مقررات و ضوابط مورد عمل

8- انجام اقدامات لازم در جهت اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه روشهای نوین ، کاربرد ابزارهای جدید در رابطه با بهداشت محیط و بهداشت مواد غذائی

9-   نظارت بر جمع آوری ، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز در زمینه فعالیتهای بهداشت محیط شهرستان

10- نظارت و اقدامات مورد نیاز در جمع آوری گزارش فعالیتهای بهداشت محیط در سطح شهرستان و تهیه گزارش برای ارگانها و مقامات بالاتر

11-  انجام سایر امور ارجاعی مربوطه طبق دستور مقامات مافوق

 

 

نام و نام خانوادگي : محمد روشنفکر     

 

نام و نام خانوادگی: مهناز فتاحی

 

نام و نام خانوادگی :مریم جمالی

سمت  :  كارشناس بهداشت محيط

 

 

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای

 

 
 
11-  انجام سایر امور ارجاعی مربوطه به شغل
 
 

 

نام و نام خانوادگي : حسن رجب پور

سمت  :  كارشناس بهداشت حرفه اي

حسن رجب پور

 

11-  انجام سایر امور ارجاعی مربوطه به شغل