واحد سلامت دهان و دندان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 واحد سلامت دهان و دندان

 

      مسئول مرضیه فخر                                                                                                                             

پست سازماني  کارشناس سلامت دهان و دندان

 
  • تلفن محل کار:55424045-051  داخلی 107 

1- برگزاری جلسات آموزشی توجیهی نحوه معاینات و ارجاع به دندانپزشک جهت مربیان بهداشت

2- برنامه ریزی جهت رفع نیازمندیهای واحد از نظرابزار و لوازم دندانپزشکی ، فرمها و ....

3- بازدید و نظارت از واحدهای تابعه براساس چک لیست و ارائه پسخوراند لازم

4- برگزار کمیته سلامت دهان و دندان دانش آموزان و مهدکودکها
5- تهیه و توزیع دهانشویه درمراکز با فلوراید کمتر از 7/0

6- نظارت بر اجرای طرح دهانشویه در مدارس شهرستان
7- برگزاری جلسات ستاد سلامت دهان و دندان مهدکودکها
8- اجرای طرح ترمیم دندان 6 مقطع ابتدایی
9- طرح کشیدن دندانهای عفونی کلاسهای اول مقطع ابتدایی