پایگاه بهداشتی بیمارستان ولی عصر بردسکن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 بیمارستان ولی عصر بردسکن > پایگاه بهداشتی
  • مسئول پایگاه بهداشتی بیمارستان: طاهره غلامی اول
  • مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری
  • پست الکترونیک:  GholamiTF1[at]Mums.ac.ir  

 شرح وظایف مسئول  پایگاه بهداشتی بیمارستان

 

 

1-آموزش کلیه موارد ابلاغی از طرف واحد سلامت خانواده ومبارزه بابیماریها

2- تکمیل وارسال کلیه فرمهای مربوط به واحد  سلامت خانواده ومبارزه بابیماریها

3- نظارت بر تکمیل دفتر چه مراقبت مادر ونوزاد در زایشگاه وبخش زنان

4- نظارت بر تکمیل دفاتر بیماریها در بخشهای بیمارستان

5- گزارش فوری موارد مشکوک بیماریها به واحد بیماریها ( نظام مراقبت بیماریها )

6- گزارش فوری مرگ مادر ،مرگ ومیر کودکان زیر 5سال ومرده زایی  به واحد سلامت خانواده وجمعیت