واحد تغذیه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

واحد تغذیه
 
مسئول واحد :حسینی نژاد
میزان تحصیلات :کارشناس علوم تغذیه
شماره تماس :55424045-051  داخلی 116

 

 واحد تغذیه

اهداف
 
1-ارتقاء وضعیت تغذیه ای کودکان زیر 6 سال

2-ارتقاء وضعیت تغذیه ای مادران باردار و شیرده نیازمند

3-مكمل ياري گروههاي آسيب پذير

4-پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد

5-آموزش تغذيه جامعه

 
 

فعالیتها

 

 

· تدوین برنامه عملیاتی

· اجراي طرح مشاركتي - حمايتي سوءتغذيه كودكان

· اجرای طرح حمایتی تغذیه زنان باردار و شیرده نیازمند با همکاری بنیاد علوی

· اجرای طرح آهن ياري دانش آموزان دختر دبيرستاني و راهنمايي

· اجرای طرح تأمین یک وعده غذای گرم در روستا مهدها

· برگزاری کارگاههای آموزشی جهت پرسنل بهداشتی

· برگزاری جلسات آموزشی جهت مربیان مهدکودک های شهرستان

· پایش برنامه های تغذیه در سطح مراکز و خانه های بهداشت

· نظارت برفعاليت آموزشي پرسنل بهداشتي

· برگزاری جلسات آموزشی در خصوص تغذیه مادران باردار و شیرده

· برگزاری جلسات آموزشی در خصوص تغذیه مادران باردار و شیرده

· مكمل ياري كودكان 1- 0 سال با قطره مولتي ويتامين ياAD و 6 ماه تا دو سال با قطره آهن

· مكمل ياري مادران باردار با قرص اسيدفوليك - كپسول مولتي ويتامين و قرص آهن
· تهیه و تدوين مطالب آموزشي مناسب براي عموم مردم