معاون بهداشتي بردسكن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

 

 

 

 معاون امور بهداشتي و رئیس مركز بهداشت شهرستان بردسكن

حسین امامیان

تحصیلات:کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت

رایانامه :     EmamianH1[at]mums.ac.ir

رزومه کاری


رزومه


 


  

      شرح فعاليت ها  :

 

 

شرح وظایف معاون اموربهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان

 

1-    جمع آوری ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه های مختلف بهداشتی ، آمارهای حیاتی و فعالیت واحدهای بهداشتی شهرستان به منظور تدوین برنامه های محلی و گزارش های لازم

2-     فراهم کردن کلیه زیرساختارهای مورد نیاز پرونده  الکترونیک سلامت سینا برای کلیه واحدهای تحت پوشش

3-     نظارت و ارزشیابی عملکرد پرسنل زیرمجموعه براساس خدمات ارائه شده در پرونده الکترونیک سلامت سینا

4-  ارزیابی و ارزشیابی سامانه رضایت سنجی درخصوص ارائه خدمات بهداشتی درمانی به جمعیت تحت پوشش

5-     فراهم کردن کلیه زیرساختارهای الکترونیکی جهت ارجاع الکترونیک و همچنین نوبت دهی اینترنتی در کلیه واحدهای تحت پوشش

6-          بررسی و شناخت اپیدمیولوژیک بیماریهای بومی و اپیدمیها

7-      تهیه و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی لازم برای اجرای برنامه های کشوری خدمات بهداشتی برای واحدهای تابعه

8-           برنامه ریزی ، گسترش و تغییرات واحدهای بهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین و تسهیل دسترسی اقشار جامعه به خدمات بهداشتی

9-        تدارکات و پشتیبانی فنی ، اداری و مالی از مراکز خدمات جامع سلامت،  پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت تابعه

10-    مشارکت در برنامه ریزی ها و اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر که در واحدهای بهداشتی برگزار می شود

11-  تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه

12-   اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه

13- جرای پروژه های آزمایشی در زمینه روشهای نوین ، کاربرد ابزارهای جدید و ادغام خدمات

14- جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت مراکز خدمات جامع سلامت تابعه و ابلاغ نتایج به آنها و تهیه گزارش برای ارگانها و مقام های بالاتر

15-  تدوین ، اجرا و مشارکت دراجرای برنامه های آموزش بدو خدمت و حین خدمت پرسنل بخش بهداشتی شهرستان

16-  برآورد اعتبارات مورد نیاز برنامه ها و تدوین بودجه سالانه و اجرای بودجه مصوب

 

  

شرح سوابق:

       

سوابق شغلی

hide/show

 

سمتنام و آدرس محل خدمتتاریخ شروعتاریخ پایان
کارشناس مسئول بیماریها شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن 1385/03/23 1388/10/08
کارشناس مسئول پزشک خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن 1388/10/08  
دبیر کمیته بحران شبکه بهداشت و درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن 1388/10/08 1393/11/23
مسئول برنامه های اشتغال زایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بردسکن 1388/10/08  
کارشناس مسئول گسترش شبکه ها شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن 1388/10/08  
مدیر پروژه تعالی سازمانی شبکه بهداشت و درمان EFQM شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن 1391/01/06 1393/01/06
معاون بهداشتی ورئیس مرکز بهداشت شهرستان بردسکن شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بردسکن 1394/09/29