اجلاس جامعه ايمن در شيراز - سوانح و حوادث

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

بسمه تعالي

از آنجا كه بعد از بيماريهاي قلبي عروقي ، سوانح و حوادث دومين علت مرگ و مير و ازكار افتادگي بويژه در قشر جوان و فعال جامعه مي باشد و هرساله خسارتهاي مالي و جاني زيادي را متوجه مردم و خانواده ها مي كند ، براين اساس در آبانماه سال 1382 جلسه اي در اين خصوص با حضور مسئولين و كارشناسان بهداشتي و درماني تشكيل شد و پيشنهاد اجراي طرح جامعه ايمن مطرح گرديد و مديريت شبكه با پيگيري از طريق رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي مشهد و معاونت بهداشتي (رئيس مركز بهداشت استان) خواستار انجام اين طرح در بردسكن گرديد.

پس از بررسي هاي مقدماتي و كسب موافقت مسئولين دانشگاه علوم پزشكي مشهد طرح پيشگيري از سوانح و حوادث بصورت فعال با انگيزه تبديل شهرستان بردسكن به يك منطقه امن با كمترين حوادث در سطح كشور در سال 1382 در بردسكن آغاز گرديد وپس از بازديد كارشناس سازمان جهاني بهداشت در سال 1383 به عنوان كانديد جامعه ايمن پذيرفته شد و پس از چند سال تلاش مداوم در اين راستا و ارائه گزارش اقدامات انجام شده و نتايج آن سرانجام در تاريخ 16/2/87 طي مراسمي كه در شهرستان شيراز باحضور نمايندگان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و كارشناسان دانشگاه كارولينسكا كشور سوئد و اعضاي كارگروه جامعه ايمن شهرستان بردسكن و نمايندگان دانشگاه علوم پزشكي مشهد پس از شهرستان كاشمر رسما به افتخار عضويت در شبكه جوامع ايمن جهاني درآمده و پرچم و نشان جامعه ايمن را دريافت نمود.

راه اندازي اين كميته با همكاري و همراهي همه مسئولين (سياسي ، امنيتي ، اجتماعي ، فرهنگي ، بخش خصوصي ، اصناف و كليه افراد خير و آگاه شهرستان ) محقق شد و نقش موثري را در كاهش سوانح و آسيبها در شهرستان  بردسكن ايفا نموده و البته هنوز راه درازي  را در جهت ارتقاء سلامت جامعه در پيش دارد .

لازم است از زحمات و همكاريهاي همه اعضاي كارگروه جامعه ايمن شهرستان ، مسئولين محترم دانشگاه علوم پزشكي خراسان رضوي ، پرسنل بخش شبكه بهداشت و درمان و بويژه مردم شريف و جوانان عزيز در شهرستان بردسكن كه زمينه اين امر مهم را فراهم آورده اند تشكر نموده و اميد است با همكاري صميمانه همه اقشار و گروهها شاهد ارتقاء كيفيت سلامت و كاهش سوانح و حوادث باشيم .                                    انشاءا...