پايگاه اورژانس 115 شهري

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

پايگاه اورژانس 115 شهري

 

 

 


مسئول اورژانس  115 شهرستان: ابراهیم حسن زاده

شماره نمابر پايگاه :05155420115

هر گونه پيشنهاد و انتقادات خود را به شماره تلفن هاي ذيل و يا به آدرس رايانامه ذيل ارسال نماييد تا اسرع وقت پيگيري و اقدام گردد

شماره مستقيم مسئول پايگاههاي اورژانس شهرستان :05155422404     نمابر : 05155422404

رايانامه ( ايميل ) : Hasanzadehe1[at]mums.ac.ir