بخشهای درمانی بیمارستان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

نام بخش مسئول قسمت  
CCU  سکینه مولودی اطلاعات بیشتر...
داخلی قلب سکینه مولودی اطلاعات بیشتر...
NICU زهرا امینی انابت اطلاعات بیشتر...
اطفال زهرا امینی انابت اطلاعات بیشتر...
اتاق عمل  محسن ابتدایی اطلاعات بیشتر...
زنان و زایمان مریم جوریان اطلاعات بیشتر...
جراحی و ارتوپدی  علی اصغر کیومرثی اطلاعات بیشتر...
داخلی علی رحیمی اطلاعات بیشتر...
رادیولوژی و سونوگرافی  مسلم دلشاد غلامی اطلاعات بیشتر...
داروخانه
 دکتر احمدی اطلاعات بیشتر...
اورژانس  شهین چوپانپور اطلاعات بیشتر...
همودیالیز  حسین قانعی اطلاعات بیشتر...
آزمایشگاه و پاتولوژی
 بخش خصوصی اطلاعات بیشتر...
 زایشگاه  زهرا دانش اطلاعات بیشتر