بخش های اداری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

نام بخشمسئول قسمت 
ریاست بیمارستان
دکتر مهدی عاقلتر اطلاعات بیشتر...
دفتر پرستاری  مرضیه حاجی نژاد اطلاعات بیشتر...
مدیر داخلی
رضا ذبیحی اطلاعات بیشتر...
سوپر وایزر آموزشی سهیلا رحیمی زارع اطلاعات بیشتر...
فن آوری اطلاعات

حمیدرضا امینی نیا

سمیه نظیفی

اطلاعات بیشتر...
مددکاری مرضیه مکرمی اطلاعات بیشتر...
حسابداری و ترخیص مجید صادقی اطلاعات بیشتر...
بخش امورداروئی وداروخانه دکتر احمدی اطلاعات بیشتر
مدارک پزشکی محمد فرهادی اطلاعات بیشتر...
اعتبار بخشی و بهبود کیفیت
راضیه مکرمی اطلاعات بیشتر...
بهداشت محیط
زهرا غزالی اطلاعات بیشتر...