بخش های اداری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

نام بخش مسئول قسمت  
ریاست بیمارستان
رضا ذبیحی اطلاعات بیشتر...
دفتر پرستاری برات اله حسن پور اطلاعات بیشتر...
مدیر داخلی
مرضیه حاجی نژاد اطلاعات بیشتر...
سوپر وایزر آموزشی سهیلا رحیمی زارع اطلاعات بیشتر...
فن آوری اطلاعات

حمیدرضا امینی نیا

سمیه نظیفی

اطلاعات بیشتر...
مددکاری مرضیه مکرمی اطلاعات بیشتر...
حسابداری و ترخیص مجید صادقی اطلاعات بیشتر...
بخش امورداروئی وداروخانه دکتر احمدی اطلاعات بیشتر
مدارک پزشکی محمد فرهادی اطلاعات بیشتر...
اعتبار بخشی و بهبود کیفیت
راضیه مکرمی اطلاعات بیشتر...
بهداشت محیط
زهرا غزالی اطلاعات بیشتر...