شرکت در مراسم صبحگاه مشترک در محل ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

همزمان با سالروز آزادسازي خرمشهر صورت گرفت : شرکت در مراسم صبحگاه مشترک در محل ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان

مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان به همراه معاونین محترم بهداشت و درمان و تعدادی از پرسنل در مراسم صبحگاه مشترک به مناسبت‌ سوم خرداد سالروز آزادسازي خرمشهر شرکت نمودند در این  مراسم جناب سرهنگ پاسدار علیرضا جنیدی فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان مطالبی را ایراد فرمودند.

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن