بازدید سرزده مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کبودان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

بازدید سرزده مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کبودان

جناب آقای دکتر محمدرضا رضانژاد به صورت سرزده از مرکز خدمات جامع سلامت کبودان بازدید نمودند در جریان این بازدید شاخص های مراقبتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان افزودند باید ارتقا شاخص های مراقبتی به حد مطلوب برسد و توصیه های لازم  انجام گرديد.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن