بازدید سرزده مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ظاهراباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

بازدید سرزده مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ظاهراباد

جناب آقای دکتر محمدرضا رضانژاد به صورت سرزده از واحد های مختلف مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ظاهراباد بازدید و در جریان نحوه ارائه خدمت به بیماران قرار گرفتند.
مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان در طی این بازدید شاخص های مراقبتی این مرکز را مورد بررسی و پایش قرار دادند.
در این بازدید مشکلات مرکز  نیز مورد بررسی قرار گرفت.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن