مديریت شبكه بهداشت و درمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

moarrafi معرفی:

مدیرشبکه بهداشت و درمان

دکتر مهدی عاقلتر

مرتبه علمی: متخصص

موقعیت مکانی ریاست: ساختمان شبکه و مرکز بهداشت

 دکتر عاقلتر

 

 
 
 
 
    شرح وظایف شرح وظایف مدیر شبکه بهداشت و درمان:
 

1- نظارت و اجرای برنامه های بهداشتی و درمانی و اداری بهداشت شهرستان

2-تعیین وظایف کارکنان فنی و اداری تحت سرپرستی تقسیم وظایف و هماهنگ کردن فعالیتهای ایشان
3- نظارت در امور بهداشتی و درمانی بخشها تابعه شهرستان

4- شرکت در جلسات  مشاوره پزشکی در صورت لزوم

5- شرکت در جلسات شورای شهرستان و تماس های لازم با روسای ادارات

6- کنترل و نظارت بر کار کارکنان و اقدام مقتضی نسبت به تقاضای آنان در زمینه های فنی مالی و اداری             

7- اقدام لازم برای رفع احتیاجات فنی و داروئی بهداشت شهرستان

8- همکاری با سایر موسسات بهداشتی و در حوزه عمل به منظور بالا بردن سطح بهداشت عمومی

 

کادر

 

    تماس تماس با  مدیریت :

 

  • تلفن: 55422610-051
  • دورنگار: 55422510-051
  • پست الكترونيك :AgheltarM[at]Mums.ac.ir