کانون بسیج جامعه پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

                                 مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی

  •                                      نام و نام خانوادگی:
  •                                         حسن رجب پور
  •                                                سمت:
  •                                مسئول بسیج جامعه پزشکی
  •                                                مرتبه:
  •                                کارشناس بهداشت حرفه ای
contact
پست الکترونیکی: 
آدرس: خراسان رضوی - شهرستان بردسکن - خیابان ولی عصر (عج) - شبکه بهداشت و درمان بردسکن
تلفن: 55420310-051
 
 
 
 
 
 
پنج آذر ماه سال ۱۳۵۸ امام راحل فرمان تاریخی خود را مبنی بر تشکیل بسیج  به منظور مقابله با توطئه های دشمنان داخلی و خارجی صادر فرمود . در مدت زمان کوتاهی توده های میلیونی، فرمان امام خویش را اجابت نموده و بسیج مستضعفین شکل گرفت. به دنبال تاسیس این نهاد، سایر نهادها و سازمانها نیز دست به کار شدند و بسیج هنرمندان، بسیج کارگران ، بسیج ادارات و ... تاسیس شدند.                                                          
بسیج جامعه پزشکی نیز در دوران فعالیت خویش خدمات ارزنده ای را ارائه نموده است . حضور مخلصانه پزشکان و پرستاران فداکار و بسیجی در دفاع مقدس که در روزهای آتش و خون در قالب تیم های اضطراری در خطوط مقدم نبرد،بیمارستانها و درمانگاههای صحرایی به رفع آلام مجروحان می پرداختند،زمینه ای شد تا پس از جنگ تحمیلی این حاملان پیام پایداری و استقامت به عنوان بخشی از بدنه تنومند بسیج به منظور اعتلا و اشاعه فرهنگ مقدس و معنوی ایثار و شهادت در جامعه پزشکی و دانشگاهی کشور و ثبت و انتقال تجارب و مواریث گرانبهای دفاع مقدس و دستیابی به اهداف نظام در زمینه های علمی - پژوهشی گرد هم آیند. برهمین اساس بسیج جامعه پزشکی از سال۱۳۷۴ با انتخاب و فعالیت نخستین شورای مرکزی ، فعالیت خود را درعرصه های بهداشتی، درمانی، علمی و فرهنگی به صورت پراکنده در بعضی استانها آغاز و از سال۱۳۷۹ به صورت رسمی تشکیل گردید. به دنبال گسترش و اشاعه تفکر دینی، ایثار، شهادت و فرهنگ مقدس و معنوی بسیج در جامعه پزشکی،تلاش در راه گسترش و ارتقای اخلاق پزشکی و ارائه الگوهای علمی و عملی در جامعه پزشکی، کمک به تحقق ارتش بیست میلیونی بسیج از طریق جذب و سازماندهی اعضای جامعه پزشکی و مشارکت فعال در اقدامات عام المنفعه ، محرومیت زدایی و بحرانها و کمک به تحقق استقلال علمی و مشارکت موثر در جنبش نرم افزاری و ارتقا و تقویت و تحقیق و پژوهش در زمینه های علوم پزشکی ، همچنین بهره مند ساختن مردم و کلیه اعضای ارتش بیست میلیونی بسیج از توان علمی و کارشناسی اعضای متعهد و متخصص جامعه پزشکی از اهداف است