نقلیه شبکه بهداشت ودرمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

واحد نقلیه شبکه بهداشت و درمان
 
مسئول واحد نقلیه:
 
حسن هنرور
 
 
تلفن تماس :55420149-051

 

 

 

 

 

١-          نظارت مستقيم بر نگهداري آمار وسائط نقليه .

٢-         نظارت مستقيم بر انجام امور بيمه و شماره گذاري و تصادفات خودروها .

٣-         كنترل و نظارت بر كار راننده ها.

۴-         پيش بيني لوازم يدكي ، استهلاكي ، مصرفي ، ابزار آلات و لوازم مورد نيازخودروها و درخواست آنها .

۵-         نظارت بر نحوه استفاده از اتومبيلهاي تحت كنترل نقليه.

۶-        نظارت و كنترل و توزيع خودروها و بهره گيري صحيح از آنها در واحد ها .

٧-        حفظ و حراست كليه خودروها و نظارت بر تحويل و تحول آنها.

٨-        نظارت و كنترل حضور و غياب، مرخصي و مإموريتهاي راننده.

٩-     نظارت و كنترل نمودن سوخت مصرفي خودروها .

١۰-     انجام ساير وظائف مربوط به شغل طبق دستور مقام مافوق .