مسئول اموردارویی شبکه بهداشت و درمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

مسئول امور داروئی :دكتر الهام احمدی قرائی
 
 
شماره تماس : 05155424045
 
 
شماره داخلي : 116