امور عمومي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

رئيس اداره امور اداري شبکه بهداشت ودرمان

مهدي آرميون طاهري

مهدی ارمیون طاهری

 

1- انجام امور تدارکاتی واحد مربوطه طبق دستورالعملهای موجود به دستور مقام مافوق

2- همکاری در نگهداری و توزیع کالا و ملزومات خریداری شده

3- همکاری در ثبت و توزیع و تحریر نامه های وارده و صادره

4-  همکاری در انجام امور مربوط به انتظامات و تعیین محل کار خدمتگذاران و ساعات کشیک نگهبان یا مسئول مربوطه

5- تشریک مساعی در انجام خدمات عمومی ساختمانها و گزارش چگونگی انجام امور به مقام مافوق

تلفن تماس :

 
 
 شماره تماس مستقيم : 05155422404
   شماره نمابر : 05155422404
 رايانامه ( ايميل ) : Armiountm1[at]mums.ac.ir