کارپردازی شبکه بهداشت ودرمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
مسئول کارپردازی :غلامرضا دلشاد
 
میزان تحصیلات : کارشناس ارشد
 
شماره تماس : 55420149-051
 
 
 
**همکار کارپردازی :جواد دلیر مقدم
 
میزان تحصیلات : کارشناس
 
 
 
 
 

شرح وظایف

 

 

1. استعلام بهاء قبل از خرید و اعلام آن به مافوق

2. دریافت درخواستهای خرید از سوی مقام مافوق ، بررسی اسناد مربوط به خرید و تائید آنها

3. تهیه و تنظیم صورتمجلس های مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به واحد

4. پیش بینی احتیاجات واحد متبوعه و اقدام به اخذ اعتبارات لازم و توزیع ان بین واحدها

5. بررسی اطلاعات جمع آوری شده از فروشندگان لوازم و نمایندگیها

6. تهیه گزارشات لازم جهت مقام مافوق و انجام سایر امور مربوطه