واحد آمار و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

واحد آمار و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی شبکه بهداشت و درمان بردسکن
 
 
 
حمیدرضا امینی نیا
کارشناس آمار و خدمات ماشینی

ایمیل: Amininiahr1[at]mums.ac.ir

 
 
 
 
 
 
 

فناوري اطلاعات  به منظور پشتيباني از سخت افزار ها، نرم افزارها، مديريت و امنيت اطلاعات فعاليت مي کند. اين بخش به عنوان واحدي مجزا بر تمامي امکانات و تجهيزات رايانه اي از مرحله خريد، نصب، اجراء، تا پشتيباني نظارت کامل دارد.

مهمترين فعاليتها  پرسنل فناوري اطلاعات عبارت است از:

·امور سخت افزاري شامل: سرويس و تعمير سخت افزار کامپيوتر،  تحويل سخت افزارهاي کامپيوتري، نياز سنجي و کارشناسي نوع سخت افزار

·امور نرم افزاري شامل: نصب سيستم عامل، نصب نرم افزارهاي کاربردي، نصب نرم افزار هاي خاص،پشتيباني و نگهداري پايگاه داده

·امور شبکه شامل: نگهداري شبکه و رفع نقص شبکه، توسعه شبکه، توسعه اينترنت و اینترانت

 

 
 
 
 
ایمیل واحد آمار و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی بردسکن: Bardaskan.IT[at]mums.ac.ir