حراست شبکه بهداشت و درمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

                                               مسئول حراست:        علی حسن زاده                                     

 

 

     شماره تماس05155424045  داخلی 124

 

                                  نمابر:05155422512

 
 
حراست در ادبیات به معنای پاسداری و مراقبت کردن، و در ساختار اداری، حراست به نهاد یا بخشی گفته می شود که درون تشکیلات یک سازمان وظیفه ی مهم و خطیر مراقبت از سلامت اجزای آن سازمان را در برابر انواع مختلف انحرافات بر عهده دارد. حراست با توجه به شناخت کاملی که از مجموعه دارد، با ارائه ی مشاوره ی موثر به مدیریت کلان سازمان می تواند در اتخاذ تصمیم های سرنوشت ساز و پیشرفت مجموعه ی تحت نظارتش تاثیر بسزایی داشته باشد.

حراست به شکلی عمل می کند که مأمن همه اقشار شاغل در سازمان می باشد و ضمن عمل نمودن به موازین اسلامی و قوانین در تمامی امور، به ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری، قانونگرایی و رعایت اصول اساسی اسلام از جمله تکریم ارباب رجوع می پردازد. از مبانی اساسی حراست حفظ اسرار، رعایت طبقه بندی اسناد و اطلاعات، حیطه بندی در زمینه ی انتشار محتوای امورات جاری و مواردی از این قبیل است.