واحد مشاركت مردمي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

             واحد مشاركت مردمي

 

         كارشناس : موسی فرمانبر

 

  

شرح فعاليت ها :

1-  تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد

2- جذب و بکارگیری رابطان بهداشت درسطح مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

3- بکارگیری رابطان متخصص در سطح ادارات و ارگانهای دولتی

4- همکاریهای بین بخشی و اجرای طرحهای آموزشی مهارتی

5- برگزاری کلاسهای هفتگی جهت آموزش رابطان در سطح مراکز مجری

6- برگزاری مراسم روز جهانی رابطان (14 آذر) به منظور تقدیر از نقش داوطلبان سلامت در سطح شهرستان

7- برگزاری اردوهای تفریحی و سیاحتی جهت رابطان در سطح شهرستان و هماهنگی جهت اعزام رابطان به اردوهای خارج از استان

8- جمع آوری و جمعبندی آمار و اطلاعات و ارائه گزارس به سطوح بالاتر

ايميل

ايميل: FarmanbarM1[at]mums.ac.ir