آزمایشگاه مرکز بهداشت بردسکن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

            آزمایشگاه مرکز بهداشت بردسکن

 

* انجام آزمایشات مواد مخدر بصورت رپید و TLC ( مرفین - آمفتامین - متاآمفتامین )

 

* انجام آزمایشات هورمون شناسی ( BHCG - TSH - T3 - T4 -T3up)

 

* آزمایشات التور

 

* انجام آزمایش TB (سل) بصورت اسمیر مستقیم و در صورت نیاز ارسال نمونه به استان جهت انجام آزمایش بصورت کشت میکروبیولوژی

 

* انجام آزمایشات مالاریا - قارچ - تهیه نمونه از بیماران مشکوک به آنفلوانزا و ارسال به آزمایشگاه رفرانس دانشگاه تهران

 

* انجام آزمایشات غربالگیری هیپوتیروئیدی و فنیل کتون اوریا (PKU) نوزادان

 

* انجام آزمایشات بیوشیمی اعم از : قند، چربی، اوره، کراتینین، . . .

 

* انجام آزمایشات بیوشیمی ادرار و مدفوع ( U/c - U/A - S/C - S/E)

 

* انجام آزمایشات هماتولوژی (  INdirect coombs-CBC diff- HbA1C- HbA2)

 

تبصره : انجام آزمایشات هموگلوبین A1C صرفاجهت بیماران دیابتی ثبت شده در مرکز بهداشت بصورت دوره ای انجام می شود .

 

* انجام آزمایشات مربوطه به کارت تندرستی

 

 

فعالیت آزمایشگاه : از ساعت 7 الی 1:30 بعد از ظهر

 

 

 سیستم پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه :

 

 

 

*  ساعت 8 الی 10.30 پذیرش بصورت روتین انجام می شود .

 

*  ساعت 8 الی 1.30 آزمایشات اورژانسی ارسالی از طرف مرکز بهداشت

 

*  ساعت  11 الی 1 بعد از ظهر روز بعد جواب آزمایشات روتین داده می شود .

 

 

 

تبصره : جواب آزمایشات ازدواجی همه روزه ساعت 10.15 الی 10.45 بمدت نیم ساعت داده می شود .

 

تبصره : جواب آزمایشات مواد مخدر بصورت TLC ظرف 48 ساعت بعد از پذیرش داده خواهد شد .