جامعه ایمن شهرستان بردسکن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حاكميت تفكر ايمني در تمامي مشاغل، اماكن و اقشار جامعه با هدف ارتقاء ايمني و پيشگيري از سوانح و حوادث براي داشتن جامعه اي امن و پويا و با نشاط.

علت تشكيل جامعه ايمن :

روند رو به افزایش حوادث در طی سالهای اخیر در شهرستان بردسکن و نتایج خوب حاصل از فعالیت جامعه ایمن شهرستان کاشمر به عنوان یک شهرستان همجوار این ایده را در مسئولین شبکه بهداشت بوجود آورد که با توجه به بافت جمعیتی و شغل و حرفه مشابه بین دو شهرستان و پتانسیل های موجود این امکان وجود دارد که وارد این عرصه شود.

لذا در ماه نوامبر سال 2003 جلسه ای با حضور مسئولین و کارشناسان بهداشتی و درمانی تشکیل شده و پیشنهاد اجرای طرح جامعه ایمن مطرح گردید و مديريت شبكه  طی مذاكرات متعدد با ریاست دانشگاه علوم پزشكي مشهد و معاونت بهداشتی (رئيس مركز بهداشت استان) خواستار انجام این طرح در بردسكن گرديد.

 پس از بررسی های مقدماتی و کسب موافقت مسئولین دانشگاه علوم پزشکی مشهد طرح پیشگیری از سوانح و حوادث دردسامبر سال 2003 در بردسکن آغاز گردید .