پايگاه اورژانس جاده انابد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 پايگاه اورژانس جاده انابد

 

 

ناظر اورژانسهاي 115 شهرستان بردسكن : ابراهیم حسن زاده 

 

شماره نمابر پايگاه :05155463100

هر گونه پيشنهاد و انتقادات خود را به شماره تلفن هاي ذيل و يا به آدرس رايانامه ذيل ارسال نماييد تا اسرع وقت پيگيري و اقدام گردد

شماره مستقيم مسئول پايگاههاي اورژانس شهرستان :05155422404     نمابر : 05155422404

رايانامه ( ايميل ) :  Hasanzadehe1[at]mums.ac.ir