اورژانس 115

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اورژانس پیش بیمارستانی 115

اورژانس 115 سیستمی است که برای افراد آسیب دیده یا مبتلا به اورژانس پزشکی حاد ، مراقبت پزشکی اورژانس ارائه می کند.

خدمات پیش بیمارستانی به منظور تأمین کمک های پایه اولیه و نیل به مقاصد زیر طراحی شده است:

1-حفظ حیات بیماران

2- پیشگیری از اسیب بیشتر به مصدومان

3- بهبود و تسریع در بازتوانی بیماران.

بدین منظور 6 اقدام اصلی به عنوان اجزاء اصلی اورژانس 115 در نظر گرفته می شود و به طور سمبولیک به صورت ستاره 6 پر حیات نشان داده شده اند:

1-تشخیص به موقع حادثه

2- گزارش به موقع آن

3- پاسخ سریع تیم اورژانس 115 در واکنش به به این حادثه

4- ارائه خدمات درمانی در در صحنه حادثه

5- ارائه مراقبت کافی و مناسب در حین انتقال به بیمارستان

6- ارائه خدمات درمانی کامل با رساندن وی به مراکز درمانی متناسب با نوع اسیب بیماران

پرسنل سیستم پیش بیمارستانی چهار گروه اصلی را شامل می شوند:

1-تکنسین فوریت های پزشکی

2- سرپرست درمانی ((Medical  Directors

3- پرسنل مرکز هدایت رادیویی (دیس پج)

4- رانندگان آمبولانس

در طراحی سیستم پیش بیمارستانی باید وسایل ارتباطی مناسب برای تمامی خدمت گیرندگان (مردم) و همچنین تمامی پرسنل اورژانس 115 با خود و مرکز ارتباطات مهیا گردد. به منظور دسترسی همگانی به خدمات اوزانس 115 علاوه بر اموزش مردم ،باید شماره تلفن هایی برای ارتباط سریع و راحت در دسترس همگان قرار گیرد . به طور مثال در کشور ما شماره 115 شماره اورژانس پیش بیمارستانی است و کلیه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی (115) رایگان می باشد.

پرسنل مرکز ارتباطات باید مسائل پزشکی و نحوه کنترل بیماری ها به صورت غیر مستقیم احاطه کامل داشته باشند. همچنین باید دستور العمل های مراقبت تلفنی را به خوبی بشناسد و در مکالمه تلفنی با همراهان بیمار با کسب اطلاعات مناسب توان ارائه پیشنهادات درمانی مناسب به انان را داشته باشند.

هنگامی که اعزام کننده در مراکز ارتباطی اورزانس 115 ، تماس مراقبت اورژانس را دریافت میکند یگان امبولانس 115 و در صورت نیاز واحد های اتش نشانی گروه نجات و پلیس را به صحنه اعزام می کند.

تکنسین فوریت های پزشکی پس از ارزیابی صحنه و بیمار بر اساس یافته هایشان و طبق دستور راهنمای پزشکی مقررات جاری و دستورالعمل های سازمان یا پزشکی که راهنمای مستقیم ارائه می کند مراقبت اورژانس را ارایه می کنند.

سپس تکنسین ها بیمار را بسته به نوع آسیب (ترومایی یا غیر ترومایی)به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل میکنند تا بیمار در بخش اورژانس ارزیابی بیشتر شود و وضعیت پایدار پیدا کند و بعد از بستری شدن درمان قطعی جراحی یا پزشکی را دریافت کند.

در حال حاظر پرسنل شاغل در اورژانس 115 شهرستان بردسکن به تفکیک شامل موارد ذیل می باشد:

پرسنل شاغل در اورژانس 115 شهری بردسکن:   6نفر

پرسنل شاغل در اورژانس 115 جاده ای انابد:   6نفر

پرسنل شاغل در اورژانس 115 جاده ای بیژورد:   6نفر

پرسنل شاغل در اورژانس 115 جاده ای درونه:   6نفر

 

***تعهد به اموزش مداوم اساس موفق بودن پرسنل اورژانس 115 است***