واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

واحد پيشگيري ومبارزه با بيماريها

 
  • مسئول واحد : حمزه رحیمی 
  • مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
  • رایانامه :        RahimiH2[at]mums.ac.ir
  • پست سازمانيكارشناس بیماریها
  • تلفن محل کار:55420313-051
 

rahimi

 

   
 
اهم شرح وظايف :

 

1- انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویتها جهت پیش بینی برنامه های اجرائی

2- پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای واگیر و غیر واگیر منطقه با توجه به اولویت

 آنها و پیشنهاد آنها به اداره کل ریشه کنی مالاریا و مبارزه با بیماریهای واگیر 

3- دریافت برنامه های عملیاتی تایید شده و ابلاغ آن به واحدهای تابعه جهت اجرا

4- پیش بینی و تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجراء عملیات طبق اعتبارات مصوب .

5-  همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی بمنظور بررسی فعالیت مراکز مذکور در زمینه مبارزه با بیماریها

6- شرکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی بهداشت .

7-  نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه ( سمپاشی ، بیمار یابی ، نمونه برداری ، مبارزه با ناقلین ، واکسیناسیون و امور قرنطینه ، آزمایش نمونه ها  ، مبارزه با کنترل اپیدمی ها ، درمانها ، نحوه نگهداری مواد بیولوژیک و غیره )

8- دریافت آمار عملیات انجام شده از واحدهای تابعه و تنظیم گزارش نهایی و ارائه آن به واحدهای ذیربط

9- شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

10- بررسی گزارش های آماری رسیده از مراکز بهداشتی  درمانی از نظر اپیدمیولوژیک

11- انجام سایر امور مربوطه  
 

شرح فعاليت ها :  

1 – تهیه برنامه عملیاتی بیماریهای واگیر و غیر واگیر با توجه به اولویتهای منطقه مطابق دستورالعملهای مرکز بهداشت استان

2 – اجرای نظام مراقبت بیماریهای واگیر و غیر واگیر در منطقه

3 – نیاز سنجی آموزشی مطابق با اولویتهای شهرستان

4 – اجرای برنامه های آموزشی جهت گروههای مختلف (پزشکان ، کاردانان ، کارشناسان ، بهورزان و ...) مطابق برنامه تنظیمی

5 – برآورد و تامین وسایل و تجهیزات ، آموزش پرسنل و نظارت بر امر ایمنسازی گروههای هدف در سطح شهرستان

6 - اخذ گزارش از واحدهای تابعه (فوری و غیر فوری) و ارتباط مستقیم با مرکز بهداشت استان در خصوص گزارش دهی بیماریها

7 - جمع آوری آمار ازمراکز و خانه های بهداشت و مراکز بخش خصوصی و تجزیه و تحلیل داده ها جهت برنامه ریزی های بهداشتی و ارائه پسخوراند لازم

8 – بازدید های منظم از واحدهای تابعه و انجام پایش

9 – انجام تحقیق و مطالعه در خصوص بیماریهای شایع منطقه

 

 

 

سایر فعالیتها:

-  غربالگري متقاضيان ازدواج از لحاظ تالاسمي و پيگيري آزمايشات زوجين مشكوك 

-  غربالگري خانمهاي باردار از لحاظ ديابت حاملگي بوسيله انجام آزمايش(جی سی تی) 

-  غربالگري نوزادان تازه متولد شده از لحاظ بيماري ، كم كاري تيروئيد و پيگيري موارد مثبت گزارش شده از استان

-  مراقبت ويژه از زوجين ناقل تالاسمي و ارجاع آنها جهت انجام آزمايش  (تشخيص قبل از تولد)

-  مراقبت ويژه از زوجين ناقل داراي فرزند تالاسمي و پوشش كامل تنظيم خانواده جهت جلوگيري از تولد فرزند تالاسمي ماژور

-  ثبت حوادث بيمارستاني، تكميل چك ليست ايمني منزل و پيشگيري از حوادث خانگي

-  توزيع انواع كتابچه هاي آموزشي و پمفلت در خصوص عوامل خطرساز سرطان

-  برگزاري جلسات آموزشي ( بهورزان، كاردانان، رابطين و عموم مردم)

 

 

 

 

همکاران واحد مبارزه با بیماری ها

 

1-نام و نام خانوادگي : علی وظایفی

 پست الکترونیکی : [at]mums.ac.ir

        كارشناس مبارزه با بيماريها - بيماريهاي غیرواگير

 

2-نام و نام خانوادگي : پریسا عسگریان

 پست الکترونیکی : [at]mums.ac.ir

  كارشناس مبارزه با بيماريها - بيماريهاي واگير

 

3-نام و نام خانوادگي : حمید کروژدهی
 پست الکترونیکی : KorozhdehiH1[at]mums.ac.ir
                كارشناس مبارزه با بيماريها - بيماريهاي غیرواگير

 


 

1- انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویتها جهت پیش بینی برنامه های اجرائی

2- دریافت برنامه های عملیاتی تایید شده و ابلاغ آن به واحدهای تابعه جهت اجرا

3- شرکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی بهداشت .

4-  همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی بمنظور بررسی فعالیت مراکز مذکور در زمینه مبارزه با بیماریها

5- پیش بینی و تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجراء عملیات طبق اعتبارات مصوب .

6- پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای واگیر و غیر واگیر منطقه با توجه به اولویت آنها و پیشنهاد آنها به اداره کل ریشه کنی مالاریا و مبارزه با بیماریهای واگیر 

7-  نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه ( سمپاشی ، بیمار یابی ، نمونه برداری ، مبارزه با ناقلین ، واکسیناسیون و امور قرنطینه ، آزمایش نمونه ها  ، مبارزه با کنترل اپیدمی ها ، درمانها ، نحوه نگهداری مواد بیولوژیک و غیره )

8- دریافت آمار عملیات انجام شده از واحدهای تابعه و تنظیم گزارش نهایی و ارائه آن به واحدهای ذیربط

9- شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

10- بررسی گزارش های آماری رسیده از مراکز بهداشتی  درمانی از نظر اپیدمیولوژیک

شعارهفته اطلاع رسانی ایدز(16-10مهر)

دسترسی به آموزش،پیشگیری،مراقبت و درمان ایدز حق هر انسان است.درصورت داشتن هرگونه سوال درخصوص بیماری ایدزمی توانیدباتلفن05155420313تماس حاصل فرمایید