واحد مددکاری بیمارستان ولی عصر بردسکن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

بیمارستان ولی عصر (عج) > واحد مددکاری

  خدمات واحد مددكاري بيمارستان

تخفيف هزينه هاي درماني بيماران (بستري و سرپايي)

ارجاع بیماران نیازمند حمایت اجتماعی به مراکز حمایتی اعمم از کمیته امداد ، هلال احمر ، بهزیستی، فرمانداری، معاونت درمان و .....

تسهیل شرایط صدور دفترچه بیمه درمانی جهت بیماران فاقد بیمه با همکاری بیمه خدمات درمانی.

جمع آوری کمک های مردمی جهت ادامه درمان بیماران نیازمند مالی و هماهنگی با مراکز پزشکی که بیمار جهت ادامه درمان باید مراجعه کند.

   رایگان نمودن فرانشیز بیمه ای کلیه خدمات سرپایی و بستری ( غیر از دارو) جهت بیماران خاص .

   رایگان و یا تخفیف سهم بیمارستان به بیماران کم بضاعت.(بیمه و آزاد)

   رایگان نمودن کلیه خدمات ارائه شده به بیماران بی بضاعت.( بیمه و آزاد)