واحد حسابداری بیمارستان ولی عصر بردسکن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

واحد حسابداری بیمارستان ولی عصر بردسکن
 

 حسابداری  :

 

حسابداری بیمارستان وظیفه اصلی دریافت وجه را بر اساس تعرفه های مصوب دولت به عهده دارد. روال مراجعه بیماران به حسابداری از این قرار است:

 

1- برای مراجعیناورژانس ، همۀ مراحل اولیه درمان ، بدون مراجعه به حسابداری ، انجام می شود سپس در هنگام خروج، بیمار برای تسویه حساب به حسابداری مراجعه می کند.

 2- مراجعین تصادفی ( مجروحین تصادف ها ) درهنگام ورود به بیمارستان ، بدون هیچگونه پرداخت وجهی پذیرش می شوند. این افراد در مدت اقامت دربیمارستان باید گزارشی از مراجع ذیصلاح ارائه دهند که وقوع تصادف را تأیید کند .

 3- مراجعین برای بستری شدن در بیمارستان ، ابتدا باید دفترچه بیمه خود را به واحد پذیرش ارائه دهند. این دفترچه به منظور انجام امور بیمه، تا زمان تأیید کارشناس بیمه، نزد  بیمارستان باقی می ماند.

 

 

به این نکات توجه فرمایید:

 

1-  هنگام مراجعه به بیمارستان ، حتماً دفترچه بیمه به همراه داشته باشید. درصورتی که تحت پوشش بیمه نیستید، به مددکاری بیمارستان مراجعه فرمایید تا راهنمائی های لازم به شما ارائه شود.

 2-  درهنگام پرداخت وجه حتماً رسید بانکی یا مهردار صندوق را از صندوقدار دریافت فرمایید.

 3-  هنگام ترخیص بیمار از بیمارستان ، صورتحساب مهر شده را نیز دریافت فرمایید .

 4-  استرداد اضافه دریافتی ، طبق بخشنامه ریاست دانشگاه فقط به بیمار و یا بستگان درجه یک بیمار ( با کارت شناسایی معتبر ) امکان پذیر است.