مدیر خدمات پرستاری بیمارستان ولی عصر بردسکن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان :

 

برات اله حسن پور-مدير خدمات پرستاری بيمارستان ولي عصر(عج)بردسكن

 مدرك تحصيلي:كارشناس پرستاري

 پست سازماني:سوپروايزر

 سمتهاي قبلي:(سرپرستار اورژانس-مدير داخلی -روابط عمومی - حراست)

 تلفن تماس:55426221-051

 3-55422400-051 داخلي:200

 پست الکترونیکیاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

   
   
   
   
 
 

1-  نظارت و ارزشیابی بخشها و واحد های تحت سرپرستی

2-  ارزشیابی بالینی ( تئوری و عملی ) کادر پرستاری مامایی

3-  جلسات ماهیانه با سرپرستاران و سوپروایزر

4-  جلسات با پرسنل بخشها هر 3 ماه یکبار

5-  نظارت و کنترل بر برنامه ریزی پرسنل و توزیع مناسب نیرو در بخشها بر اساس نوع و تعداد بیماران

6-  بیمار یابیو کنترل عفونتهای بیمارستانی در بخشها توسط سوپروایزر کنترل عفونت

7-  نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستور العمل های مصوب

8-  انجام بازدیدهای نظارتی سوپروایزران بالینی ، اموزشی و کنترل عفونت در شیفتهای مختلف

9-  همکاری با مددکاری در جهت رفع مشکلات مددجویان

      10-کنترل پرسنل واحد های پرستاری از نظر رعایت یونیفرم ، حفظ حجاب و رعایت شئونات اسلامی

      11 -گرفتن گزارش از سرپرستاران بخشهای مختلف به صورت کتبی یا شفاهی در موارد خاص

      12- شرکت در کمیته های بیمارستانی

      13-تدوین و اجرای دوره ای اموزشی کوتاه مدت و بلند مدت

      14  - پیش بینی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز پرستاری در تمامی رده ها

      15- رسیدگی و پیگیری مشکلات کارکنان گروه  پرستاری