واحد آمورش بیمارستان ولی عصر برذسکن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

بیمارستان ولی عصر بردسکن>واحدآموزش
 واحد آموزش
 
 
 • مسئول :سهیلا رحیمی زارع
 • مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری
 • پست الکترونیک: RahimiZs2[at]MUMS.AC.IR
 •  سابقه : 16 سال

            تلفن :55422400-3– داخلي 162

            

 

                    

 

 رئوس فعاليتهاي واحدآموزش‌

 

1. آموزش ضمن خدمت کارکنان :

 • انجام نیازسنجی آموزشی برای دوره های تخصصی شغلی برای تمام همکاران در کلیه پست های گروه  پرستاری( سوپروایزر – سرپرستار- پرستار – بهیار – کمک بهیار – اتاق عمل و بیهوشی ) که این مرحله شامل :
  • دریافت عناوین نیازسنجی هر فرد با شماره کد ملی از سایت آموزش
  • ارسال فرم نیازسنجی برای تمام پرسنل رسمی و پیمانی ( که دوره توجیهی را گذرانده بودند)
  • تحویل گرفتن مجدد فرم ها از همکاران و ثبت اولویت های نیازسنجی آنها در سایت آموزش
 • اعلام اولویت های نهایی نیازسنجی آموزشی انجام شده برای هر پست سازمانی از طرف واحد آموزش معاونت پشتیبانی به میزان حداکثر 70 ساعت
 • انجام برنامه ریزی لازم برای برگزاری دوره های حضوری و غیر حضوری برای هر پست
 • ثبت نام دوره های عمومی

2. تشکیل کمیته سازماندهی CPR بیمارستان

3. تشکیل کمیته آموزش بیمارستان

4. همکاری و هماهنگی جهت پذیرش طرح های پژوهش و تحقیقاتی

5. برنامه ریزی و برگزاری کنفرانس های بیمارستانی جهت گروه های مختلف

6. برنامه ریزی و برگزاری کنفرانس داخل بخشی در بخش های مختلف

7. محاسبه آف آموزشی کنفرانس های داخل بخشی – آموزش های

 

ساير فعاليتها :

اجرای برنامه بازدید مداوم از بخش ها جهت بررسی کاردکس های آموزشی – پمفلت های آموزشی در بخش ها - بردهای آموزشی – کنفرانس های داخل بخشی – اطلاع رسانی در مورد آموزش ضمن خدمت کارکنان و آموزش های مداوم دانشگاه